• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Dotacje z PUP Poznań na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS WRPO). Nabór wniosków trwa od 17.08.2015r. do 28.08.2015r. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 15.000 zł.

Spośród wniosków złożonych w powyższym terminie przyznanych zostanie łącznie 68 dotacji osobom bezrobotnym, które ukończyły 30. rok życia, w tym:

 • 27 kobietom,
 • 41 mężczyznom (w tym: 14 mężczyznom długotrwale bezrobotnym, 2 mężczyznom powyżej 50 roku życia i 25 mężczyznom posiadającym wykształcenie poniżej wyższego)

Dodatkowo ogłasza się nabór uzupełniający na 3 wnioski osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia w ramach środków z rezerwy Ministra – maksymalna kwota dotacji również wynosi 15.000 zł.

Uwaga – wnioski złożone w terminie poprzedniego naboru w okresie 09.02.2015 – 20.02.2015 oraz później, które nie zostały dotychczas zrealizowane ze względu na brak środków, a spełniają powyższe kryteria udziału w projekcie oraz pozostałe kryteria formalne i merytoryczne, zostaną uwzględnione bez potrzeby ponownego składania.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • spełnianie przez wnioskodawcę określonych powyżej kryteriów doboru kandydatów do udziału w projekcie,
 • kolejność złożenia wniosku,
 • kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. z wszystkimi wymaganymi załącznikami, i prawidłowo sporządzone, złożone we wskazanym powyżej terminie naboru i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2015 roku.

Informacji udziela pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (pokój nr 16), kontakt  telefoniczny:  61 8345684 lub 61 8345702.

Źródło: http://www.pup.poznan.pl/art/8117/nabor_wnioskow_

 

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...