• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Nabór wniosków w ramach pożyczki JEREMIE

Jesteś tutaj

Nabór wniosków w ramach pożyczki JEREMIE

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa wielkopolskiego
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe, jeśli wynika to z charakteru przedsięwzięcia
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 400 tys. zł
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 0% wartości przedsięwzięcia
 • oprocentowanie pożyczki od 1,0% p.a.
 • brak opłaty manipulacyjnej oraz prowizji
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw rejestrowy

Największe korzyści programu JEREMIE:

• kwota pożyczki: do 400 000 zł
• okres finansowania: maksymalnie do 60 miesięcy (5 lat)
• oprocentowanie preferencyjne od 1 % w skali roku
• prowizja/ opłaty dodatkowe: 0%
• karencja w spłacie: do 6 miesięcy

• brak wkładu własnego
• skierowany do wszystkich firm z sektora MŚP
• brak ograniczeń ze względu na okres rejestracji przedsiębiorstwa (ze wsparcia mogą skorzystać zarówno nowo powstałe firmy tzw. "start-upy" oraz firmy działające na rynku kilka lub kilkanaście lat)
• możliwość przeznaczenia pożyczki na dowolne cele inwestycyjne  polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...