• Dotacja dla firm z ZUS
    Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
  • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
    Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
  • CCB
    Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
  • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Ruszył Projekt „Wsparcie w starcie” dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Jesteś tutaj

Środki zwrotne dla osóba rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Projektu „Wsparcie w starcie”

Obecnie został uruchomiony projekt „Wsparcie w starcie”. W ramach programu można pozyskać środki :

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla planujących rozpoczęcie działalności lub utworzenie stanowiska pracy w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych  

• kwota pożyczki: do 80 000 zł dla osób  chcących rozpocząć swoją działalność
• okres finansowania: maksymalnie do 84 miesięcy (7 lat)
• oprocentowanie preferencyjne od 0,44 % w skali roku
• prowizja/ opłaty dodatkowe: 0%
• karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Zapraszamy do kontaktu.

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...