Stawiamy

Na rozwój biznesu

Pomożemy Tobie zwiększyć zyski w firmie oraz zminimalizować koszty po przez stworzenie modelu biznesowego szytego na miarę.
Razem znami naiwążesz współpracę z innymi firmami, a także pomożemy w pozyskaniu dofinansowania.

Consulting Coaching
Bussiness

Consulting Coaching Business (CCB) przekształca wizje, strategie biznesowe w koncepcje rozwiązań o jasno zdefiniowanych celach i zakresach. Analizujemy, planujemy, pomagamy we wdrożeniu i ciągłym doskonaleniu procesów funkcjonalnych, technicznych firmy. CCB, dzięki doświadczeniu ekspertów z poszczególnych dziedzin nauki, z którymi współpracuje, sprosta nowym wyzwaniom związanym z potrzebami oraz pomysłami swoich Klientów. Oferta obejmuje profesjonalne doradztwo biznesowe, dopasowane do potrzeb Klientów.
Oferta CCB obejmuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek z biznesplanem lub studium wykonalności) oraz doradztwo niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia zawartej umowy z instytucją. Przygotowywane przez CCB Biznes Plany to praktyczne narzędzia planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzane na potrzeby wewnętrzne firmy, jak również jako narzędzie komunikacji zewnętrznej.

Newsy

śledź nasze aktualności znajdziesz tutaj między innymi materiały edukacyjne z zakresu rozwijania biznesu oraz informacje dotyczące szkoleń i wydarzeń organizowanych przez CCB.

Szkolenie Negocjacje

Jeśli interesuje cię jak zwiększyć swoje kompetencje zakresu negocjacji w biznesie, zapisz się na nasze szkolenie, a dowiesz się między innymi jak używać strategii takich jak nagroda w raju...

Marka Osobista

Marka osobista odnosi się do procesu budowania wizerunku publicznego dla grupy docelowej. Polega na starannym i dokładnym komunikowaniu swoich wartości, przekonań, celów i zamiarów...

Efektywna Sprzedaż

Jak stworzyć najlepszą i najskuteczniejszą strategię sprzedaży? Wiele porad mówi ci, że tak długo, jak masz udokumentowany plan, solidny proces i mnóstwo handlowców, którzy znają twoje...