Twórz z nami

Consulting Coaching Business (CCB) działa według wypracowanych standardów usług, gwarantujących przedsiębiorcy usługi najwyższej jakości. Obszar tematyczny usług jest ciągle analizowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb przedsiębiorców.Consulting Coaching Business (CCB) oferuje Państwu stworzenie modelu biznesowego (szytego na miarę firmy) opartego na strategii przedsiębiorstwa ukierunkowanej na zwiększenie efektywności strategicznego odbiorcy, poprawę jakości komunikacji firmy z rynkiem.

Nasze usługi

Strategie

Consulting

Doradztwo

Szkolenia

Wdrażanie systemów

Istotne znaczenie ma proces wdrażania systemów w firmie, który wymaga posiadania przez firmę umiejętności w zakresie alokacji, tj. przypisywania zasobów określonym procesom, procedurom i zadaniom oraz monitorowania wyników działań procesowych, organizacji i współdziałania z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. CCB wdraża w rozwijających się organizacjach i ciągle doskonali następujące systemy:

  • System Zarządzania Jakością (w tym: Lean Management, Kaizen)
  • System Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

CCB

CCB zajmuje się profesjonalnym kojarzeniem przedsiębiorstw w celu poszerzenia ich rynków zbytu i zwiększenia możliwości rozwoju. Naszym atutem są liczne kontakty z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorstwa z różnych branż w różnych krajach.