Kim Jesteśmy?

Usługi Consulting Coaching Business (CCB) poparte są długoletnim doświadczeniem (20 lat, w tym również jako Konsultant Krajowego Systemu Usług) na rynku biznesowym oraz profesjonalizmem działań. Cechą wyróżniającą nas jest kreatywne know - how oraz ciągłe doskonalenie względem praktycznej wiedzy i nowinek rynkowych. Każdorazowo przy spotkaniach z klientami uruchamiamy proces kojarzenia gospodarczego partnerów gospodarczych. Współpraca z Uczelniami wyższymi, instytucjami samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, a przede wszystkim przedsiębiorstwami daje nam możliwość tworzenia inicjatyw klastrowych.

Czym się zajmujemy ?

Co jest naszym Celem?

Inicjatywą CCB jest transformacja modeli biznesowych firm przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i optymalizacji zysków.Pomagamy rozszerzyć rynki zbytu, nawiązać współpracę z firmami, kształtować procesy sprzedaży w firmie. Pomagamy również zwiększyć dochody przez odpowiednio dobrane kanały, narzędzia promocyjne, pozyskać bezzwrotne zewnętrzne finansowanie. Z nami zwiększysz zyski poprzez dobrze zidentyfikowanych strategicznych klientów.

Jak to osiągamy?

Consulting Coaching Business (CCB) na rzecz Klientów przygotowuje: Analizy - zbiór działań, które badają firmę i jej otoczenie w sposób powodujący sformułowanie odpowiedniej strategii oraz zbudowanie i realizację określonego planu strategicznego. CCB kładzie nacisk na charakter kompleksowy przy wykorzystaniu metod jakościowych oraz ilościowych z dziedzin: ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, ekonometrii, statystyki, psychologii. Profesjonalnie przygotowane analizy dają odpowiedź na pytania: w jakich warunkach firma działa teraz; w jakich będzie działała w przyszłości i jakie ma możliwości dostosowania się do nich.