Coaching

Consulting Coaching Business kładzie nacisk na relację coachingową, zbudowaną na zaufaniu, poszukiwaniu i otwieraniu się na informację zwrotną. Inspirujemy klienta do konkretnych działań poprzez zachęcanie do podejmowania decyzji, tworzenia planów, realizowania zadań przynoszących zmianę na lepsze.
Consulting Coaching Business (CCB) realizuje następujące rodzaje coachingów: biznesowy,zespołowy,menedżerski,narzędziowy,leadership,kariery zawodowej.

Korzyścią coachingu prowadzonego przez CCB jest:

  • ustalenie konkretnych celów ogólnych i szczegółowych,
  • optymalizacja działania,
  • podejmowanie trafnych decyzji,
  • efektywne wykorzystywanie umiejętności,
  • lwzmocnienie procesowe,
  • wspieranie w dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu
    o własne odkrycia, wnioski i zasoby.